Platba

Hodiny aerobiku můžete platit půlročně / čtvrtletně a v hotovosti / na účet.

Částka: pololetí 3.200 Kč / čtvrtletí 1.600 
Zbylá částka z loňského roku (karanténa) stačí odečíst od částky pololetí / čtvrtletí.

Účet:
9289039002/5500
Do poznámky: celé jméno dítěte


Vyúčtování karanténa II. (1. pololetí = září 2020 - leden 2021):

Platba za 1. pololetí / 1. čtvrtletí = 3.200 Kč / 1.600 Kč
Celkem jsme odcvičili 40 hodin = 1.600 Kč, tzn. že druhá polovina peněz 1.600 Kč se u někoho převede do dalšího pololetí. Další vyúčtování proběhne na konci školního roku, dle situace v ČR.