Platba

Hodiny aerobiku můžete platit půlročně / čtvrtletně a v hotovosti / na účet.
!! Kvůli pandemii zůstaneme první pololetí na čtvrtletní platbě. !!

Částka: pololetí 3.200 Kč / čtvrtletí 1.600 
Zbylá částka z loňského roku (karanténa) stačí odečíst od částky pololetí / čtvrtletí.

Účet:
9289039002/5500
Do poznámky: celé jméno dítěte, tréninky 2021/22