Platba

Hodiny aerobiku můžete platit půlročně / čtvrtletně a v hotovosti / na účet. 
!! Kvůli pandemii zůstaneme první pololetí na čtvrtletní platbě. !!

Částka: pololetí 800 Kč / čtvrtletí 400 

Účet:
9289039002/5500
Do poznámky: celé jméno dítěte, tréninky 2021/22