3. ročník


ZRUŠENO

Termín závodu 26. 4. 2020

Sportovní hala
J. A. Komenského 1034, Milevsko

(na konci článku naleznete mapu a parkoviště)


! Cvičení dle lektora a nově i závody v týmech !
.
.
↓ Informace k závodům níže ↓


CVIČENÍ DLE LEKTORA

Kategorie:

0· kat. do 6 let (do 2014)

1· kat. 7 - 8 let (2013 - 2012)

2. kat. 9 - 10 let (2011 - 2010)

3. kat. 11 - 12 let (2009 - 2008)

4. kat. 13 - 14 let (2007 - 2006)

5. kat. 15 a více let (od 2005)

Závodník se řadí do kategorie dle roku narození.

U všech věkových kategorií bude finálové kolo.

Přihlášky:

Přihlášky zasílejte pouze na email aerobicclubmilevsko@seznam.cz do 22. 4. 2020!!

V přihlášce: jméno a příjmení závodníka, datum narození, název klubu / města, kontakt
                   + předmět - Cvičení dle lektora - přihláška

Registrace je možná i na místě.

Startovné a vstupné:

Registrace předem 120 Kč / registrace na místě 150 Kč

Vstupné pro diváky 50 Kč (trenéři zdarma)


!! HARMONOGRAM ZVEŘEJNĚN PŘED KONÁNÍM AKCE !!


CVIČENÍ V TÝMECH

Kategorie:

1. kat. do 6 let (průměr věku 6, 49)

2· kat. 7 - 9 let (6,50 - 9,9)

3. kat. 10 - 12 let (10 - 12,99)

4. kat. 13 - 15 let (13 - 15,99)

5. kat. 16 a více let (16,00 a více let)

Závodní tým se řadí do kategorie dle průměru roku narození.
.
.
V případě malého počtu skladeb má pořadatel právo kategorie slučovat. 

ihlášky:

Přihlášky zasílejte pouze na email aerobicclubmilevsko@seznam.cz do 31. 3. 2020!!

Není možné se přihlásit na místě.

↑ Pokud máte 3 choreografie, vyplňte přihlášku 3x !!

Hudba:

- Hudební formát v MP3 (pojmenování souboru dle názvu sestavy)
- Hudbu pošlete spolu s přihláškou přes e-mail jako přílohu. V případě, že se příloha do emailu
  nevejde, pošlete přes www.uschovna.cz a odkaz přiložte k přihlášce.
- S sebou náhradní hudbu na FLASH DISKU nebo CD.

Startovné:

100 Kč / osoba
Při opakovaném startu 50 Kč / osoba (max. opakovaných startů 3)

Není možné se přihlásit na místě!
Platba proběhne na základě vystavené faktury.

Vstupné:

Vstupné pro diváky 50 Kč (trenéři zdarma)

ROZDĚLENÍ

 • PÓDIOVÉ SKLADBY
  - s náčiním
  - bez náčiní

  Kategorie pro skladby komerčního aerobiku.
  Obsah sestavy by měl vycházet ze zvoleného námětu skladby.
  Ve skladbě je možno využít vhodné rekvizity. 

  Délka skladby - 1:30 - 3:30 min

  Počet závodníků
  - 1 - 3 členové
  - 4 - 10 členů
  - 11 - 30 členů

 • SPORTOVNÍ AEROBIK
  - hobby
  - profi

  Jedná se o kategorii určenou pro závodníky, kteří závodí na soutěžích s vyšší úrovní.

  Délka skladby - 1:00 - 2:00 min

  Počet závodníků
  - single
  - duo
  - trio

 • TANEC
  Zájmové kroužky, taneční skupiny (hip hop, street dance, country, mažoretky, gymnastika, orient, funky, disco, lidové a folklorní tance, ...)
  Obsah sestavy by měl vycházet ze zvoleného námětu skladby. 
  Ve skladbě je možno využít vhodné rekvizity. 

  Délka skladby - 1:30 - 4:00 min

  Počet závodníků
  4 - 30 členů

!! HARMONOGRAM ZVEŘEJNĚN PŘED KONÁNÍM AKCE !! 

PARKOVIŠTĚ

 • Přímo u sportovní haly
 • Za halou, u hřiště s umělým povrchem (Libušina)
 • U fotbalového hřiště (Kpt. Nálepky)